Lĩnh vực hỗ trợ​

Hỗ trợ thông dịch và hoàn tất các thủ tục hành chính theo luật nhập cư hiện hành tại Cộng hoà Áo

CUNG CẤP DỊCH VỤ HỖ TRỢ TRỌN GÓI

Hướng dẫn, cùng bạn đến các cơ quan nhà nước Áo

Hợp tác với luật sư kinh nghiệm lâu năm

Dịch thuật công chứng ngay tại Áo

Giới thiệu việc làm

CAM KẾT

Du hoc Ao, Du học Áo, học sinh

01.

Du học Áo cho nhiều lứa tuổi khác nhau

 • Chuẩn bị các giấy tờ cần thiết để nộp đơn xin trường học tại Áo
 • Đăng ký học tiếng Đức tại Áo
 • Chuẩn bị và hoàn tất tài liệu, dịch công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự và công chứng lãnh sự tất cả các hồ sơ tại Việt Nam và Áo
 • Hỗ trợ mua bảo hiểm tại Áo theo quy định của Sở Cư Trú Áo với mức giá hợp lý cho khách hàng
 • Làm thông dịch viên, hỗ trợ khách hàng các công tác có liên quan tới cơ quan chức năng tại Việt Nam và Áo
 • Hỗ trợ xin giấy phép cư trú 12 tháng tại Áo (nhận tại Áo sau khi nhập cảnh)
 • Hỗ trợ xin visa D tại Việt Nam để khách hàng nhập cảnh vào Áo, nhận Thẻ Cư Trú đã được cấp sẵn
 • Hỗ trợ gia hạn Thẻ Cư Trú cho lần đầu tiên gia hạn sau 12 tháng tại Áo
 • Hỗ trợ hoàn tất các công tác tại cơ quan chức năng, ngân hàng và bảo hiểm trong thời gian mới sang Áo, đến khi khách hàng nhận được Thẻ Cư Trú

02.

Định cư Áo theo diện đoàn tụ gia đình

 • Chuẩn bị và hoàn tất tài liệu, dịch công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự và công chứng lãnh sự tất cả các hồ sơ tại Việt Nam và Áo
 • Hỗ trợ mua bảo hiểm tại Áo theo quy định của Sở Cư Trú Áo với mức giá hợp lý cho khách hàng
 • Làm thông dịch viên, hỗ trợ khách hàng các công tác có liên quan tới cơ quan chức năng tại Việt Nam và Áo
 • Hỗ trợ xin giấy phép cư trú 12 tháng (nhận tại Áo sau khi nhập cảnh) tại Áo
 • Hỗ trợ xin visa D tại Việt Nam để khách hàng nhập cảnh vào Áo, nhận Thẻ Cư Trú đã được cấp sẵn
 • Hỗ trợ gia hạn Thẻ Cư Trú cho lần đầu tiên gia hạn sau 12 tháng tại Áo
 • Hỗ trợ hoàn tất các công tác tại cơ quan chức năng, ngân hàng và bảo hiểm trong thời gian mới sang Áo, đến khi khách hàng nhận được Thẻ Cư Trú

03.

Định cư Áo theo diện đầu tư kinh doanh

 • Kết nối các nơi cần thiết tại Việt Nam và Áo để chuẩn bị hồ sơ kinh doanh
 • Kết nối doanh nhân và chủ doanh nghiệp tại Áo (nếu cần thiết)
 • Lên bảng kế hoạch kinh doanh chi tiết, để nộp cho phòng liên bang kinh doanh tại Áo
 • Hợp đồng doanh nghiệp do luật sư tại Áo viết
 • Chứng thực hợp đồng hợp tác và kinh doanh
 • Tư vấn và hỗ trợ cách chứng minh tài chính và chứng minh nguồn gốc số tiền đầu tư
 • Chuẩn bị và hoàn tất tài liệu, dịch công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự và công chứng lãnh sự tất cả các hồ sơ tại Việt Nam và Áo
 • Hỗ trợ chuyển tiền đầu tư sang Áo
 • Hỗ trợ mua bảo hiểm tại Áo theo quy định của sở cư trú Áo với mức giá hợp lý cho khách hàng
 • Làm thông dịch viên, hỗ trợ khách hàng các công tác có liên quan tới cơ quan chức năng tại Việt Nam và Áo
 • Luật sư tại Áo sẽ nộp hồ sơ xin bằng kinh doanh và bảo hiểm doanh nhân tại Áo cho khách hàng
 • Hỗ trợ xin giấy phép cư trú 24 tháng tại Áo (nhận tại Áo)
 • Hỗ trợ xin Visa D tại Việt Nam để khách hàng nhập cảnh vào Áo, nhận Thẻ Cư Trú đã được cấp sẵn
 • Hỗ trợ hoàn tất các công tác tại cơ quan chức năng, ngân hàng và bảo hiểm trong thời gian mới sang Áo, đến khi khách hàng nhận được Thẻ Cư Trú